Hur Agila transformationer och arbetssätt till stor del är en fråga om mindset