News & insights / 421 Supports Ukraine by donating to UNHCR

421 Supports Ukraine by donating to UNHCR

421 stödjer Ukraina genom att bidra med motsvarande 50 nödpaket via UNHCR. Gåvan hjälper människor som drabbats av kriget i Ukraina genom att förse behövande med skydd, nödhjälp och grundläggande förnödenheter.

– Utvecklingen i Ukraina oroar oss alla och vi vill självklart bidra på det sätt vi kan. För oss är det viktigt att hjälpa människor i kris och värna demokratin. Vi kommer därför att till en början bidra med en gåva motsvarande 50 nödpaket via UNHCR, säger Erica Ohlsson, CSR-ansvarig på 421.

Bidraget via UNHCR går till akut nödhjälp, exempelvis liggunderlag, köksutrustning samt skydd och tak över huvudet. Stiftelsen Akelius Foundation stödjer UNICEFs och UNHCRs arbete i Ukraina genom att dubbla de pengar som skänks till organisationerna fram till och med den 31 mars 2022. Det innebär att varje gåva från privatpersoner och företag blir dubbelt så mycket värd.
– Vi har redan sett en stor uppslutning bland privatpersoner och företag för att hjälpa Ukraina och dess befolkning. FN:s flyktingorgan UNHCR verkar för att rädda liv och stödja människor i kris vilket är i linje med vårt hållbarhetsarbete. Vi behöver alla hjälpas åt och genom att även kommunicera vårt bidrag hoppas vi att fler företag följer efter, hälsar Erica.

För mer information och kontakt:
Erica Ohlsson
Manager & CSR-ansvarig 421
Tel: 0737-452917

erica.ohlsson@421.se

Om 421
421 är ett managementkonsultbolag inom bank och finans. Företaget skapar värde genom att leda förändring driven av regelverk, behov av affärs- eller IT-transformation samt ändrade marknadsförhållanden. 421 kännetecknas av proaktivitet, entreprenörsanda och en familjär kultur. Företaget strävar efter att vara ledande inom sitt område och nå en hållbar tillväxt med ett högt förtroende på marknaden, bland anställda, hos kunder och partners.
Med ett aktivt hållbarhetsarbete vill 421 ta ansvar för sin påverkan på samhället och klimatet, engagera medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare. 421 har som mål att genom sitt hållbarhetsarbete vara en förebild i branschen och att inspirera fler till att engagera sig.

www.421.se

UNHCR
UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.
Stiftelsen Akelius Foundation stödjer UNICEFs och UNHCRs arbete i Ukraina genom att dubbla de pengar som skänks till organisationerna fram till och med den 31 mars 2022. Det innebär att varje gåva från privatpersoner och företag blir dubbelt så mycket värd.

https://sverigeforunhcr.se

Sverige för UNHCR:
Daniel Axelsson
Pressansvarig
daniel.axelsson@sverigeforunhcr.se
Tel. 073-9147032

Foto: UNHCR/Chris Melzer

Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn