News & insights / Framtidens Finansmarknad avsnitt 1: Konkurrens på bankmarknaden

Framtidens Finansmarknad avsnitt 1: Konkurrens på bankmarknaden

I det första avsnittet av Framtidens Finansmarknad diskuterar Johannes Karlsson och Carl Johan Molander från 421 den ökade konkurrensen på bankmarknaden och vad konsekvensen kan tänkas bli.

Share:
Facebook
Twitter
LinkedIn