Svenska försäkringsbranschen står inför stora förändringar. Med Lotta och Martin på Insurely